سايت سوغاتيها، برگشت دادن مبالغ ارسالي توسط شما را، در صورت عدم مطابقت تصاوير اين محصولات در سايت با محصولات ارسالي به           مدت  7 روز تضمین می نماید.

    

     اين ضمانتي است بي چون و چرا و فقط به نظر شما بستگي دارد، چون ما از كيفيت محصولات اين سايت مطمئن هستيم.