ایده ها و مقالات سوغاتی ها


ایده هایی برای بسته بندی هدایا (1)

1393-11-27

در بخش زیر به چند پیشنهاد برای بسته بندی هدایا و کادو نمودن،می پردازیم

 
 

تعريف يك خطي رشته هاي صنايع دستي

1392-06-10

تمامي رشته هاي صنايع دستي در يك خط تعريف شده اند .

 
 

صفحه  1  از  1