کد محصول : HC-ST-03
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 234,000 تومان
وزن : 2,000 گرم
اندازه : قطر 18.5 سانتیمتر و ارتفاع 14.5 سانتیمتر