زنگوله دو باکسی لعابدار( طرح قاجار)

کد محصول : HC-ME-32
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 32,000 تومان
وزن : 90 گرم
اندازه : نر : قطر بزرگ 10.5 قطر کوچک 6.5 ارتفاع 16 سانتیمتر ماده: قطر بزرگ 9.5 قطر کوچک 6 ارتفاع 14 سانتیمتر