کد محصول : HC-ME-29
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 29,500 تومان
وزن : 65 گرم
اندازه : قطر بزرگ 5.5 قطر کوچک 3.5 ارتفاع 7.5 سانتیمتر