کد محصول : HC-ME-28
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 29,500 تومان
وزن : 100 گرم
اندازه : قطر بزرگ 3.5 قطر کوچک 3 ارتفاع 6 سانتیمتر