کد محصول : HC-ME-27
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 32,000 تومان
وزن : 120 گرم
اندازه : قطر بزرگ 8و قطر کوچک 4.5 و ارتفاع 8 سانتیمتر