کد محصول : HC-ME-09
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 190,500 تومان
وزن : 1,050 گرم
اندازه : قطر بزرگ 14.5 و قطر کوچک 9.5 و ارتفاع 22 سانتیمتر