کد محصول : HC-ME-08
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 285,500 تومان
وزن : 1,900 گرم
اندازه : قطر بزرگ 20 و قطر کوچک 12.5 و ارتفاع 25 سانتیمتر