کد محصول : HC-ME-02
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : نفیس
قیمت : 1,901,000 تومان
وزن : 15 گرم
اندازه : قطر 1 و طول 6 سانتیمتر