کد محصول : HC-CT-09
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 581,500 تومان
وزن : 1,550 گرم
اندازه : قطر هفت سین چیده شده 45 و ارتفاع 4 سانتیمتر