کد محصول : HC-CT-07
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 581,500 تومان
وزن : 480 گرم
اندازه : قطر هفت سین چیده شده 34 و ارتفاع 1 سانتیمتر