کد محصول : F-JH-04
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 470,000 تومان
وزن : 2,700 گرم
شماره مجوز بهداشت :