کد محصول : F-JH-01
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 180,000 تومان
وزن : 1,000 گرم
شماره مجوز بهداشت :  

 

وزن کارتن و قاب چوبی از هر شانه موم کسر شده و وزن موم و عسل خالص بر اساس هر کیلوگرم آن محاسبه می شود . به عنوان مثال اگر وزن یک شانه با قاب چوبی و کارتن آن مجموعا  2500 گرم شود، 250 گرم وزن قاب چوبی و 100 گرم وزن کارتن از وزن کل کسر می شود و موم عسل خالص 2150 گرم می باشد و قیمت آن 68800 تومان می شود .