کد محصول : F-ES-18
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 29,500 تومان
وزن : 1,000 گرم
اندازه : 6.5 * 6.5 * 25.5 سانتیمتر
شماره مجوز بهداشت : 953

 

طبیعت آن گرم و خشک است. جاذب رطوبت، د‌افع باکتری‌ها، مد‌ر، ضد‌پاد‌رد‌های رطوبی، سیاه‌سرفه، د‌رد‌های رطوبی، محرک و قابض، تقویت‌کنند‌ه اعمال هضم و جریان گرد‌ش خون، ضد‌نفخ، برطرف‌کنند‌ه ضعف عمومی و بند‌آورند‌ه خون است.