1393/12/21
معرفی سایت سوغاتیها به عنوان یکی از حامیان اولین نمایشگاه سوغات ملی ایران
 

از طرف سایت برگزار کننده اولین همایش و نمایشگاه سوغات ملی ایران، سایت سوغاتیها به عنوان یکی از حامیان این همایش و نمایشگاه معرفی گردید.

همانطور که قبلا نیز در خبرها درج شد، این نمایشگاه از تاریخ 23  لغایت 25 فروردین سال 1394  در برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

 
منبع خبر : www.thebingift2015.com
 
دانلود : اعلام سایت سوغاتیها به عنوان یکی از حامیان برگزاری اولین همایش نمایشگاه سوغاتیها

لیست اخبار | لیست مقالات