1392/06/09
لوگوي سوغاتيها
 

  لوگوي سوغاتيها،توسط مجموعه طراحي لوگونگار نهايي گرديد اين سايت،با رويكرد سفر و گردشگري و آوردن هديه و سوغات از سفر طراحي شده و لوگوي آن نيز بر همين فلسفه،پس از تغييرات در چندين مرحله،نهايي گرديد .

 

 

 

 

 
منبع خبر : سايت سوغاتيها
 
دانلود : لوگوی سوغاتیها

لیست اخبار | لیست مقالات