سوزن دوزی و آیینه دوزی سیستان 1

کد محصول : HC-NW-07
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : نفیس
قیمت : 1,368,000 تومان
وزن : 140 گرم
اندازه : قطعه فوقانی 30 * 38 سانتیمتر قطعه زیرین 44 * 23 سانتیمتر